Styrelsen

OBS! Vrid din smartphone 90 grader för att läsa kontaktlistan.

Kontaktuppgifter Brf Helgonabacken 2020/2021

Styrelsen:

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Tony Lorentsson
Ingrid Hedberg
Veerle Wydhooge
Curt Carlsson
Peter Larsson
Bo Palmblad

0760-007099
0706-012981
0703-306278
0739-295593
0706-116461
0725-746577

Övriga förtroendeuppdrag:

Områdesansvarig
Revisor
Revisorsuppleant

Valberedning

Curt Carlsson
Lennart Andersson
Heléne Lehtonen

Karin-Ida Ström
Torgny Elwmar

0739-295593
0708-365095
0704-965502

0702-504225
0735-411761

Fritidskommitté
Anna Osberg
Emelie Anvell