Styrelsen

OBS! Vrid din smartphone 90 grader för att läsa kontaktlistan.

Kontaktuppgifter Brf Helgonabacken 2019/2020

Styrelsen:

Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Tony Lorentsson
Ingrid Hedberg
Veerle Wydhooge
Kurt Carlsson
Pia Helgesson
Bo Palmblad

0760-007099
0706-012981
0703-306278
0739-295593
0706-920078
0725-746577

Övriga förtroendeuppdrag:

Områdesansvarig
Revisor
Revisorsuppleant

Valberedning

Kurt Carlsson
Maud Larsson
Heléne Lehtonen

Lennart Andersson
Karin-Ida Ström
Kristoffer Djordjevic

0739-295593
0706-561483
0704-965502

0708-365095
0702-504225
0707-920949

Fritidskommitté
Anna Osberg
Emelie Anvell